หมวดหมู่ทั่วไป > แม่และเด็ก

ผลดีของหนังสือเด็ก เพื่อที่จะความก้าวหน้าเด็ก

(1/1)

Keekayr1200gs:
ประโยชน์ของหนังสือเด็ก[/url] [pr][/u] เพื่อที่จะความเจริญเด็ก
“หนังสือเด็กเป็นหนังสือของเด็ก” คำนิยามที่ฟังง่าย แต่เข้าใจยุ่งยาก ความรู้จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างหนังสือเพื่อเด็ก อย่างน้อยมากต้องเข้าใจว่า เด็กคิดเช่นไร เด็กประสงค์อะไร มองโลกรอบตัวอย่างไร รวมถึงต้องเข้าใจความเจริญของเด็กแต่ละวัยด้วย พร้อมกับใช่ว่าหนังสือเด็กทุกเล่ม เด็กอ่านแล้วจะสนุกเสมอไป เป็นประจำครั้งที่หนังสือเด็กกลายเป็นหนังสือของผู้ใหญ่ เหตุเพราะผู้ทำผู้ผลิตเป็นผู้ใหญ่ นึกกับตีความโลกของเด็กตามความรอบรู้ของตน เนื้อความที่เสนอจึงเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่คิด(แคงทนเด็ก)
ธรรมชาติของเด็กมีความอยุ่งยากรู้อยากเห็น มีความสนใจต่อสิ่งรอบตัว โดยเริ่มต้นจากสิ่งของใกล้ตัว เห็นหน้าพ่อแม่ เห็นขวดนม เห็นปลาตะเพียน เห็นสีแดงก็เกิดความสนใจใคร่รู้ ซึ่งในทางวิชาการ ความสนใจต่อภาพที่เห็นนี้เป็นจุดเริ่มแรกของความก้าวหน้าระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในช่วงอายุ 1-6 ขวบ อยู่ในช่วงที่เซลล์สมองมีการพัฒนามากหนักหนา เกิดการเชื่อมโยงของใยประสาทมากมากมายเราจึงค่อนข้างได้ยินคำพูดที่ว่า เด็กจะฉลาดไม่ใช่หรือขึ้นกับการพัฒนาสมองในช่วงวัยนี้

ความหมายของหนังสือภาพ
หนังสือภาพเป็นหนังสือเล่มแรกๆของเด็ก หนังสือภาพสำหรับเด็กคือหนังสือที่ผู้ใหญ่ต้องอ่านให้เด็กฟัง ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับเด็กอ่านเอง หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบเป็นสำคัญ กล่าวคือ มีภาพในรูปทรง 70-80 เปอร์เซ็นในแต่ละหน้าขณะที่มีตัวหนังสือแค่ 20-30 เปอร์เซ็นอย่างเดียว ยิ่งหนังสือเนื่อบอกเลิก้วยเด็กเล็กมากแค่ไหน ตัวหนังสือก็มีความจำเป็นน้อยเท่านั้น  หนังสือภาพที่ดีต้องสื่อสารกับเด็กไลดลง่างดี มีภาพที่เล่าเรื่องราวได้ บางทีคงจะไม่จึงต้องมีตัวหนังสือหรือเปล่าต้องอ่านตัวอักษร เด็กก็สามารถอ่านเรื่องราวพร้อมด้วยเข้าใจเรื่องราวจากภาพได้ นอกเหนือจากนี้แล้วก็มีความละเอียดลออ ภาพต้องให้ข่าวคราวแก่เด็ก ภาพต้องสื่ออารมณ์ของตัวละครของเรื่องได้ เช่น เนื้อหาของเรื่องบอกถึงความตื่นเต้น ลึกลับ และการผจญภัย อารมณ์ของภาพก็ต้องเป็นไปในอารมณ์เดียวกันนั้นด้วย หนังสือด้วยว่าเด็กไม่จึงต้องมีแต่สีสวยหวานแค่นั้น หากหนังสือภาพขาว-ดำหรือสีทึเรื่องึม ก็เป็นหนังสือที่ดีเกี่ยวกับเด็กได้ ถ้าสามารถสื่อสารอารมณ์ของเรื่องราวได้ หนังสือที่ดีระสิ้นชีวิตโลกหลายเล่มที่ครองใจเด็กมาอย่างยาวนานก็เป็นหนังสือภาพขาว-ดำ

สร้างจินตนาการ ฝึกหัดนักคิดค้นจากหนังสือภาพ
ความสนใจที่มีต่อภาพ ไม่ว่าจะจากในหนังสือภาพหรือจากรูปภาพทั่วไป เป็นการกระตุ้นให้เกิดอาชีพของระบบประสาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาในเด็กกระชับๆ จินตนาการเป็นสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อการทำความรู้ จินตนาการนำไปสู่การคิด นำไปสู่การเกิดภูมิปัญญาใหม่ๆ การค้นคว้าวิจัยทางการศึกษาระบุว่าการสร้างจินตนาการในตัวมนุษย์ควรเริ่มต้นที่วัยเด็กเป็นสำคัญ ด้วยเหตุว่าเป็นช่วงวัยที่ระบบประสาทมีการพัฒนาอย่างเต็มที่

ปรับปรุงภาษาด้วยหนังสือภาพ
การทำความเข้าใจภาษาเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยขีดความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาความสามารถทั้งสี่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก นักไฮเทคการศึกษาโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล ให้แง่มุมการพัฒนาภาษาไว้ว่า ภาษาคือวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อสารถ่ายทอดความคิด วิธีเริ่มต้นการสอนภาษาเพื่อที่จะเด็กอนุบาลต้องเริ่มจากหนังสือนิทานภาพด้วยเด็ก เด็กอนุบาลในช่วงสองขวบครึ่งถึงห้าขวบเป็นช่วงๆที่มีพัฒนาการทางภาษามาก การพัฒนาความสามารถภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องพัฒนาไปพร้อมกันแต่สิ่งของที่ต้องให้จุดสำคัญในช่วงสามปีแรกก็คือ ความทำได้การฟังด้วยกันการพูด คนที่จะอ่าน เขียนได้ดี ต้องฟังและพูดได้ทำงานน การเล่าเรื่องราวจากหนังสือภาพให้เด็กฟังไม่เพียงกระตุ้นจินตนาการของเด็กให้เกิดการสร้างภาพขึ้น หากยังเสท้ายสร้างขีดความสามารถการฟังให้กับเขาด้วย การที่เด็กได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งจะช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนรู้คำมากขึ้น เกิดการรวบรวมเป็นคลังคำ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นถัดไป

หนังสือภาพสะพานเชื่อมพ่อแม่ลูก
หากหนังสือภาพจะมีอิทธิพลดึงทัศน์ดความสนใจของเด็กพร้อมกับมีส่วนสนับสนุนในด้านการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก แต่ใช่ว่าการศึกษาจากหนังสือภาพด้วยตัวเด็กเองจะทำเอาเด็กพัฒนาไห่วย่างเต็มศักยภาพ คุณหมออุดมบอกว่า “การให้เด็กมอยับยั้งูหนังสือภาพคนเดียว พ่อแม่ไม่ยุ่งเกี่ยว จะไม่เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ เนื่องมาจากไม่มีตัวกระตุ้น ถ้าเด็กเห็นภาพในหนังสือแล้วมีการชี้ชวนจะเกิดการคิด เป็นพิเศษในช่วง 3 ปีแรก เซลล์สมองของมนุษย์เชื่อมกันด้วยใยประสาท เมื่อเซลล์สมองได้รับการกระตุ้น ใยประสาทก็ยิ่งหนาแน่น ใยประสาทหนาแน่นมากเท่าไหร่ เด็กก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้น การกระตุ้นอย่างไม่ขาดชนิดจะทำเอาสมองพัฒนาได้ดีกว่า ขณะที่สมองกำลังถูกกระตุ้น เมื่อเด็กนำไปผูกกับความรู้สึกบางอย่าง เช่น ความอบอุ่นที่ได้จากอ้อมแขนของพ่อแม่ที่อ่านหนังสือหรือชี้ชวนให้มอบอกเลิกูภาพ จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อหนังสือ เมื่อเด็กเห็นหนังสือครั้งใดพร้อมทั้งไไม่เท่าท่าู่ในอ้อมแขนพ่อแม่ ก็จะเกิดความผูกพัน เกิดความสนุกสนาน เมื่อมีความสุขก็จะสนใจทำสิ่งของนั้นหลังจากนั้น”

พลังแห่งการทำความรู้ของเด็กกะทัดรัดมีมากมหาศาลเป็นพิเศษในช่วงปฐมวัย เป็นวัยแห่งการความก้าวหน้าด้านสติปัญญาพร้อมทั้งจิตใจที่สำคัญ จนไม่แน่อาจกล่าวได้ว่า รากฐานแห่งการเป็นมนุษย์สามารถสร้างกันได้ก็ในช่วงเวลานี้ การเสตอนหลังสร้างพัฒนาเด็กสามารถทำได้หลายหลากวิธี ขณะที่พลังของหนังสือเด็กมิอาจจะพลิกแปลบอกเลิกลกได้ทันทีทันใด หากแต่เป็นจุดเริ่มในการก่อร่างสร้างมนุษย์ให้มีจินตนาการ รู้จักใช้จินตนาการเชื่อมโยงกับที่แท้ เกิดความก้าวหน้าการเรียนรู้อย่างมีปัญญา เมื่อมนุษย์มีปัญญาย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแปลงพัฒนาสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น พร้อมกับหากเราเชื่อว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การปลูกฝั่งทาหยุด้านสติปัญญาพร้อมทั้งจิตใจที่ดีให้กับเด็กแต่เยาว์วัย จะทำเอาเด็กคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า พร้อมด้วยเป็นผู้ใหญ่ที่จะขีดเส้นทิศทางโลกไปในทางที่ดีด้วยด้วยซ้ำ
 

Tags : หนังสือเด็ก,หนังสือสำหรับเด็ก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version