หมวดหมู่ทั่วไป > หนังสือ

2563คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ

(1/1)

kkthai20009:
2563คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์
ให้ฟรีฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ

[*]ความรู้สำหรับการเคหะแห่งชาติ2563(new)
[*]แนวข้อสอบเกี่ยวข้องการเคหะแห่งชาติ2563(new)


[*]สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[*]แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 1 และ ชุด 2
[*]แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณ
[*]แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อคณิตต่างๆ_ (ใหม่)
[*]แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาเหตุผล_สัมพันธ์_ชุดที่_1_จำนวน_121_ข้อ(ใหม่)
[*]แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
[*]แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาความเข้าใจการใช้ภาษาไทย 100ข้อ
[*]แนวข้อสอบภาษาไทย_(วิเคราะห์เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด
[*]แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) ชุด 1 และ ชุด 2
[*]แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading comprehension -vocabulary-structure -grammar
[*]แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุด 1 และ 2
[*]แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test)
[*]แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
[*]แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ
[*]รูปภาพและมิติสัมพันธ์
[*]แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
[*]ความรู้เกี่ยวกับสถิติระเบียบวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
[*]แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล(ชุดใหม่)
[*]แนวข้อสอบคำนวณสถิติ(เฉลยละเอียด)ใหม่
[*]แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้น
[*]แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
[*]สรุปสาระสำคัญ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561(ใหม่)
[*]แนวข้อสอบ ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
[*]ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.pdf
[*]ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ จัดทำ บริหาร และประเภทงบประมาณ (ใช้ตัวนี้)
[*]แนวข้อสอบ การบริหารงบประมาณ
[*]แนวข้อสอบ_การจัดทำ_การบริหาร_การควบคุมงบประมาณ(ใหม่)
[*]แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม_ฉบับที่_12 new (พ.ศ.2560-2564)
[*]สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) (ใช้ชุดนี้)
[*]แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580
[*]ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580
[*]สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
[*]การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน(ชุดใหม่)
[*]แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การบริหารความเสี่ยง
[*]แนวข้อสอบเรื่องการควบคุมภายใน
[*]การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ
[*]การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
[*]การบริหารเชิงกลยุทธ์
[*]การวางแผน แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
[*]การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน
[*]ความรู้เกี่ยวกับ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์
[*]สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
[*]การเขียนโครงการ
[*]การบริหารแผนงาน โครงการ
[*]การประเมินนโยบาย โครงการ
[*]สรุป+แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
[*]แนวข้อสอบ_นักวิเคราะห์นโยบายและแผน_ชุด_2 (newupdate)
[*]แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new
[*]แนวข้อสอบวิเคราะห์งาน
[*]แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน_ประสานงานและจัดการงานnew
[*]แนวข้อสอบการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์new
[*]แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป
[*]แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

 

>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> [pr]

[pr]
[pr]
 
[pr]ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/ [pr]


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


T. 0949053222


Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g [pr]


Email : sheet3222@gmail.com [pr]


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/ [pr]


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/ [pr]


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
[pr] [pr] [pr] [pr] [pr] [pr] [pr] [pr] [pr] [pr] [img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AA%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version